Unser Kader für die Saison 2021/22:


h.v.l.: Eliza, Johanna, Rahel, Laura, Pia, Helke, Clara
v.v.l.: Marie, Melina, Hannah, Franzi, Karen
(es fehlen: Helena, Ann-Kristin, Mari)